Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och radikalisering är begrepp som kommit att användas mer och mer i Sverige och resten av Europa av forskare, journalister och politiker.

Det finns olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Gemensamt för dem är hatet och våldet. I dagsläget finns det enligt Säkerhetspolisen tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige:

  • den vänsterextrema/autonoma miljön
  • den högerextrema/vit-makt miljön
  • den islamistiska extremistiska miljön

Det som skiljer miljöerna från andra typer av våldsutövande grupper i samhället är att de är ideologiska. Det kan exempelvis ta sig uttryck genom hets mot folkgrupp, hot och våld mot meningsmotståndare eller att med våld hindra andra människors demonstrations- och åsiktsfrihet.

Det finns även individer som inte är ideologiskt motiverade eller knutna till någon rörelse eller organisation. Dessa brukar benämnas som ensamagerande gärningspersoner.

Behöver du stöd, handledning eller råd?

Har du frågor kring ämnet eller är du orolig för att någon i din närhet ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Du kan höra av dig till Centrum för kunskap och säkerhets kunskapsenhet. Här får du veta vilket stöd som finns att få och vart du kan vända dig. Det finns en mängd olika lösningar beroende på behov och aktuell situation.

Ring 0734-32 87 12 och beskriv dit ärende. Vi önskar att du inte skickar e-post till oss.

Nationella stödtelefonen

Du kan också höra av dig till Nationella stödtelefonen. Den är främst till för att stödja anhöriga till individer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. De talar svenska, engelska, arabiska och kurdiska.

Du når dem på 020-100 200, måndag till fredag 09.00-15.00.

Mer om vårt förebyggande arbete

Vi arbetar aktivt med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Våldsbejakande extremism

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender