Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Möter du utsatta i ditt yrke

Borås Stad har en handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck som är vägledande i arbetet med utsatta barn, unga eller vuxna.

Arbetar du direkt mot barn, unga eller vuxna?

För dig som arbetar direkt mot barn, unga eller vuxna innehåller handboken ett metodstöd som du kan använda i ditt verksamhetsnära arbete. Tillexempel finns stöd i att identifiera hedersutsatthet, hur du ska agera vid misstänkt hedersutsatthet, ansvar och skyldigheter, vägledande råd och tips i mötet med en utsatt och särskilda rutiner vid orosanmälningar.

Om du är osäker finns det alltid en möjlighet att ringa någon av kontakterna nedan för en avidentifierad konsultation.

Kontaktuppgifter för yrkesverksamma.

Arbetar du på strategisk nivå?

Handboken innehåller också förebyggande och främjande aktiviteter som riktar sig till yrkesverksamma på strategisk nivå. De förebyggande och främjande aktiviteterna syftar till att stärka stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Borås Stads handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck. Pdf, 25.2 MB.

Kvinna som sitter framåtböjd. en grupp personer syns i bakgrunden.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Möter du utsatta i ditt yrke

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender