Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Översiktsplanering

Översiktsplanen beskriver i stora drag hur kommunen tänker sig utveckling av bebyggelse och användning av mark och vatten.

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning. En översiktsplan kan dock inte förutse allt som kan ske. Eftersom att samhället hela tiden förändras både i tillväxt, avstannad utveckling eller tillbakagång förändrar förutsättningarna för den fysiska markanvändningen. Det innebär att översiktsplanen alltid uppdateras i ett ständigt arbete som vi kallar översiktplanering.

Här kan läsa mer om Borås Stads beslutade översiktsplan och andra pågående strategiska utredningar som ger underlag till kommande beslut om nya översiktsplaner:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktsplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Flygbild över Borås

  Vi är redo när vintern kommer

  Publicerad

  Just nu känns det som att vintern är långt borta men när den väl kommer är vi redo och har full beredskap för vinterväghållning i Borås Stad. Har du frågor om s...
 • Visionsskiss Södra Torget

  Södra torget trafikeras igen

  Publicerad

  Nästa vecka, den 21 november, är det dags för bussarna att börja gå från Södra torget igen. I våras påbörjades arbetet med att bygga om torget. Områdets nya utf...
Ikon: Kalender

Kalender