Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Allemansrätt och allemansvett

Allemansrätten gäller oavsett om det är en privat markägare eller om det är kommunen, staten eller något företag/bolag som äger marken.

Vandra och jogga

Du får lov att vandra och jogga var du vill i naturen, oavsett vem som äger marken. Du får lov att passera bommar, staket och grindar, men du måste vara noga med att stänga efter dig. Se till så att eventuella djur i hagarna inte kan smita ut genom staket och grindar. Enligt allemansrätten får du inte lov att gå/jogga över någons tomt/gårdsplan eller på odlad mark eller i någons trädgård. Tänk på att en skogsplantering också är odlad mark.

Rida och cykla

Du får lov att cykla och rida i naturen och skog så länge du inte stör eller förstör. Ta hänsyn till alla som rör sig i området. Undvik att cykla/rida om marken är blöt/mjuk, det är då det lättast uppstår skador/slitage. Du får inte cykla eller rida på odlad mark. Tänk på att en skogsplantering också är odlad mark. Att rida eller cykla i grupp är inte en del av allemansrätten. Är ni en grupp med återkommande verksamhet som cyklar eller rider så ska ni kontakta markägaren där ni vill cykla/rida.

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås får du inte rida på de kommunala elljusspåren, motionsspåren eller vandringslederna. Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås får du får inte besöka de kommunala badplatserna med häst under perioden 1/5 till 30/8.

Hundar i naturen

Enligt allemansrätten ska du hålla din hund kopplad i naturen mellan 1/3 och 20/8.

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås skall din hund vara kopplad året om på offentliga platser, såsom parker, lekplatser, badplatser, motionsspår och vandringsleder i de kommunala frilufts- och rekreationsområdena.

Upptäck naturen och skogen på egen hand

Om du vill upptäcka naturen/skogen på egen hand finns det många kartappar att ladda ner där du kan se stigar och mindre vägar i skogen. Bra kartor (både att titta på i mobilen samt för utskrift) hittar du bland annat på Lantmäteriets hemsida. Tänk på att det ibland kan bli radioskugga om du är långt ut i skogen och att appen/kartprogrammet tillfälligt inte fungerar. Ett bra tips är att emellanåt ta en skärmdump i mobilen, så har du en karta oavsett om du går in i ett område med radioskugga. Vill du våga dig ännu längre ut i skogen är det bra om du tar med en kompass.

Parkera så att du inte är i vägen; även en skogsstig kan användas som traktorväg för en markägare som ska jobba i skogen.

Fiska

Att fiska är inte en del av allemansrätten, men du kan fiska i över hundra sjöar i Borås om du köper ett fiskekort.

Elda och grilla

I Borås finns över 100 iordningställda grillplatser där du kan grilla och laga din egen mat. Enligt allemansrätten är det tillåtet att elda i skogen men då måste du vara mycket försiktig! Elda/grilla inte på sådant underlag där elden kan sprida sig. Lämpligast är att elda med grus eller sand som underlag.

Om du har med dig en engånggrill skall även denna ställas på underlag där elden inte kan sprida sig, det vill säga på grus eller sand. Engångsgrillen tar du med dig hem alternativt slängs i ett sopkärl avsett för engångsgrillar. Släng inte engångsgrillar i en vanlig papperskorg/soptunna.

Det är inte tillåtet att elda på klippor på grund av att dessa kan spricka av värmen. Släck elden/grillen med vatten när du lämnar platsen. Under torra perioder kan det vara eldningsförbud. Information om eventuellt eldningsförbud hittar du hos SÄRF, Södra Älvsborgs Räddningsstjänstförbund eller ladda ner appen ”Brandrisk”.
Under extremt torra perioder kan det också vara förbjudet att elda/grilla även i iordningställda grillplatser samt med engångsgrillar.

Djur och växter

Enligt allemansrätten är det tillåtet att plocka bär, svamp och blommor i skogen på annans mark, men inte nötter. Vissa växter är sällsynta, det vill säga att det finns väldigt få av dem i Sverige. Dessa växter får man inte plocka. Man får inte skada levande träd eller bryta grenar, men man får använda grenar man hittar på marken.
Man måste vara uppmärksam så man inte stör vilda djur eller fåglar. Om man hör en fågel som verkar upprörd ska man gå därifrån för då är man ofta för nära fågelns bo. (Artskyddsförordningen)

Moped och 4-hjulingar med mera

Enligt terrängkörningslagen är det inte tillåtet att köra moped/enduro/trial/motocross/4-hjuling i naturen.
Om du vill köra enduro/trial/motocross i Borås bör du gå med i en förening som har ett eget markområde att köra på.

Camping och ställplats

I Borås finns en camping intill Viskan i närheten av Knalleland; Borås Camping Saltemad.
I Borås finns en ställplats mitt i Centrum, i närheten av motorvägen; Övre Brodal i närheten av motorvägen.
Enligt allemansrätten får du lov att campa i naturen/skogen en natt utan att fråga markägaren. Det är dock lämpligt att du inte sätter upp ditt tält alltför nära någons hus/hemfridszon.
Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är det inte tillåtet att campa med varken tält, husvagn eller husbil vid offentliga platser såsom friluftsområden, naturreservat eller badplatser. Det är heller inte tillåtet att använda parkeringar till friluftsområden, naturreservat eller badplatser som ställplats.

Uppföra något i naturen

Det är inte en del av allemansrätten att bygga/uppföra anläggningar i skogen/naturen.
Om du vill uppföra något i naturen, till exempel en grillplats, en bänk, cykelhinder eller fiskebrygga så måste du fråga markägaren om lov. Detta gäller både om det är en privat markägare eller om det är kommunen/eller staten som är markägare. För de markområden som Borås stad äger kan du vända dig till Mark- och exploateringsavdelningen.

Om du vill bygga till exempel en brygga kan det också behövas bygglov, som söks hos Bygglovsavdelningen, samt strandskydddispens som söks hos Miljöförvaltningen i Borås.

Fritidsbåtar och vattenskidåkning

Du får lov att ro/köra båt på de allra flesta sjöar och vattendrag i Borås.
Enligt Sjölagen ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen.
Enligt Sjölagen är det befälhavarens ansvar att se till att båten är sjövärdig och att den framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap.

Enligt Sjölagen är vattenskidor och annan snabbt körande trafik på sjöar inte tillåtet om det står omgivningen, till exempel genom buller eller höga svallvågor. Detta kan störa häckande fåglar, badande personer eller närboende. Sjöfåglars bon kan bli översköljda av svallvågor som orsakas av snabbt körande båtar.
Det är inte tillåtet att köra i närheten av områden som är skyddade på grund av djurlivet, till exempel fågelskyddsområden.

Enligt skyddsföreskrifterna för Öresjö vattenskyddsområde är det inte tillåtet att köra med 2-taktsmotorer på Öresjö då sjön är Borås stads dricksvattentäkt. Detta gäller även de sjöar som ingår i skyddszonen för Öresjö, bland annat Ärtingen och Marsjöarna.

Lägga till med båt vid annans brygga

Enligt allemansrätten får du lov att tillfälligt lägga till vid annans brygga, så länge du inte stör ägaren till bryggan. Om ägaren kommer och själv ska använda bryggan bör du lämna din plats.

Lägga båt på annans mark

Om du vill lägga en båt på annans mark så måste du tillfråga markägare, oavsett om det är en privat markägare eller om det är kommunen/staten som är markägare.

Vattenskoter

Enligt vattenskoterförordningen är det INTE tillåtet att köra vattenskoter i någon sjö eller å i Borås. Vattenskoterkörning är endast tillåten i havet samt i farleder i de större sjöarna i Sverige.

Bad enligt allemansrätten

I Borås finns över 1 000 sjöar/tjärnar. Enligt allemansrätten får du bada överallt i naturen. Parkera så att du inte är i vägen; även en skogsstig kan användas som traktorväg för en markägare som ska jobba i skogen.

Badvattenprover visar att det inte är lämpligt att bada i Viskan i centrala Borås. Det är inte heller lämpligt att bada i sjöarna utmed motorvägen; Ramnasjön, Hultasjön och Glasögonsjöarna.

Bad från annans brygga

Enligt allemansrätten så har du rätt att bada från annans brygga om den ligger utanför ägarens så kallade hemfridszon, det vill säga om bryggan inte ligger i direkt anslutning till ägarens trädgård/tomt.

Följande text är hämtad från skriften ”Allemansrätten – vad säger lagen?”: "En tomt i lagens mening är vidsträckt omkring bostadshus, men betydligt mindre runt ekonomibyggnader, båthus och badhus. Den förekommer knappast alls vid till exempel ängslador. Tomt finns vidare i princip bara kring byggnader. Markägaren kan normalt inte räkna med skydd för området vid badbryggor, trampoliner etc., än mindre för en badplats som saknar sådana anordningar men som han vill anse som sin privata. Det är inget hinder att hoppa i vattnet t. ex. från annans badbrygga om den inte för tillfället används av ägaren eller hans familj. Ligger han och solar sig där bör han däremot få vara ifred."

Hela dokumentet "Allemansrätten - vad säger lagen?" kan du läsa här: Allemansrätten - vad säger lagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Allemansrätt och allemansvett

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En dansgrupp på fem personer som dansar Publicerad

  Bli kommunkoreograf i Borås

  Är du koreograf eller danskonstnär? Borås Stad söker nu en eller flera kommunkoreografer, gärna från den samtida street-genren. Projektet genomförs i samverkan ...
 • Ett tänt ljus. Publicerad

  Så uppmärksammas Förintelsens minnesdag i Borås

  Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Då hedras minnet av förintelsens offer med en ljuständningsceremoni på PA Halls te...
 • Ett reflexband på en arm Publicerad

  Hur väl syns du i mörkret?

  Det kan vara svårt att veta hur bra du syns, även om du bär reflexer från topp till tå. Det är viktigt att välja rätt typ av reflex och veta hur du använder den...
Ikon: Kalender

Kalender