Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bad-, båt- och isvett

Drunkningar kan inträffa på många olika platser i kommunen. En tredjedel av alla drunkningsolyckor med barn sker vid badstränder. En stor bidragande orsak är bristande tillsyn. Uppblåsbara flythjälpmedel är en riskfaktor
då föräldrar invaggas i falsk trygghet. En del olyckor sker också på grund av att barnets simförmåga överskattas, av föräldrar eller barnet själv. Vid alkoholpåverkan ökar riskerna markant.

Frågetecken

Badvett
Sidan om badvett ger dig information om hur du säkert kan bada och vistas på en badplats.

Myror i samverkan

Båtvett
Båtvett berättar hur du uppträder i en båt på ett säkert sätt.

Frågetecken

Isvett och vinterfiske
Isvett berättar om vad du bör täka på när du är ute på en sjö på vintern.

Myror i samverkan

Livräddning
Har kan du läsa mer om hur du livräddar och hittar livräddningskola för barn.

Borås Stad är en vattensäker kommun

Borås stad har blivit certifierade som "Vattensäker kommun" enligt Svenska Livräddningsällskapets 6 kriterier.

Certifieringen innebär att Borås stad systematiskt arbetar tillsammans med aktörer såsom Södra Älvsborg räddningsförbund, simklubbarna och Svenska Livräddningsällskapet för att förebygga drunkningstillbud.

Guide till ökad vattensäkerhet – för kommuner och andra anläggningsägare, Myndigheten för samhällskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bad-, båt- och isvett

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender