Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Grillplatser och vindskydd

I Borås finns många besöksvärda grillplatser, båda helt nära staden och lite längre bort i olika frilufts- och rekreationsområden. Vid några få av dessa grillplatser finns också vindskydd.

Grillplatserna och vindskydden i Borås har setts över inom ramen för projektet Digitala Friluftsguiden.

Idag har drygt 100 grillplatser setts över och tagits med i projektet. Ytterligare grillplatser och vindskydd inventeras i takt med att vi får kännedom om den. Grillplatser som är förenings- eller privatägda har förts in i projektet först efter att kontakt tagits med respektive ägare.

Foto på grillplats vid sjön Säven

Grillplats på Tämta beach med fantastisk utsikt över sjön Säven! Foto Dag Ekelund

Senast ändrad: 2020-03-27 15.28

Ändrad av:

Dela sidan: Grillplatser och vindskydd

g q n C