Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturprogram 2020-2024

Kulturprogrammet är ett styrdokument som beslutas politiskt av Kulturnämnden. Ett arbete påbörjades som inkluderade alla medarbetare i Kulturförvaltningen, politiker samt representanter från det lokala kulturlivet. Workshops genomfördes för att ta fram styrkor, unikt och målbild.

Det blev ett stort material som sammanställdes och resulterade i en målbild och tre strategiska områden. Vi kommer att arbeta med under de kommande åren. Strategierna är övergripande och innefattar mycket av det vi redan gör idag. Vad det innebär beskrivs av varje verksamhet i syfte att ta fram aktiviteter som stöttar strategierna för att nå målbilden.

Under 2024 kommer Kulturprogrammet att utvärderas och uppdateras till ett nytt styrdokument.

Kulturprogram 2020-2024 Pdf, 384.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Målbild

”Kulturen berikar Boråsarnas liv och har nationell och internationell lyskraft”

Det betyder att vårt fokus främst är att berika boråsarnas liv, de vi är till för, med ett innehåll som även kan få uppmärksamhet nationellt och internationellt. För att bibehålla och utveckla Borås som kulturstad ska Kulturnämnden genom sin kulturpolitik arbeta med tre övergripande kulturstrategier som stöttar målbilden. Under varje strategiområde finns en beskrivning av vad som avses.

Strategier

Kultur i hela Borås

Kulturen finns i hela Borås, både i stadskärnan, i serviceorterna och på landsbygden. Platsens betydelse ökar då människor engagerar sig och driver frågor i sin närmiljö. Av egen kraft eller i samskapande med andra uppstår engagemang och delaktighet – kultur finns i hela Borås!

Bredda med kultur

Kultur ska ha bredd i både tilltal och utbud så att boråsaren känner sig inkluderad. Kultur ska bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapar på så sätt ett attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. I samverkan med det fria kulturlivet, föreningslivet och Kulturförvaltningen breddas engagemanget och delaktigheten ökar.

Utmana med kultur

Kulturen ska med nya och djärva kulturuttryck utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt. Genom banbrytande och nyskapande lösningar skapas värde för individ, samhälle och näringsliv. Borås som kulturstad ska utveckla innovativa kulturarenor som har stark
lyskraft både nationellt och internationellt.

Hur kan vi arbeta för att erbjuda en bred och intressant kultur?

Dina åsikter är viktiga - dela med dig av dina synpunkter, tankar och ideer kring Kulturen i Borås. Fyll i formuläret nedan, du kan vara anonym eller fylla i ditt namn. (personuppgifterna sparas inte)


Skriv gärna vad du tycker är bra, vad som kan förbättras och om du saknar något.Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturprogram 2020-2024

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender