Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Säker och trygg förening

Säker och Trygg förening (föreningssäkerhet) är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. För att vara berättigad till lokalbidrag måste föreningen vara godkänd.

För att bli godkänd måste föreningen se över och eventuellt åtgärda:

 • Värdegrund
 • Miljöarbete
 • Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak
 • Första hjälpen/hjärt- och lungräddning
 • Handlingsplan vid olycka/akut insjuknande
 • Krishantering
 • Utrustning för verksamheten
 • Säkerhet i utemiljö
 • Försäkringar
 • Rutiner för resor
 • Anläggningar/lokaler
 • Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat
 • Regler om uthyrning av anläggning/lokal
 • Rutiner för brandsäkerhet

Intyget gäller i två år, därefter görs en enklare återansökan.

Mer information om säker och trygg förening och ansökningsblanketter.

Ansvarig för "Säker och trygg förening" är Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Senast ändrad: 2020-02-27 09.50

Ändrad av:

Dela sidan: Säker och trygg förening

g q n C