Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Säker och trygg förening

Säker och Trygg förening (föreningssäkerhet) är en kvalitetsmärkning för bättre hälsa, minskad skadefrekvens och ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. För att vara berättigad till lokalbidrag måste föreningen vara godkänd.

För att bli godkänd måste föreningen se över och eventuellt åtgärda:

 • Värdegrund
 • Miljöarbete
 • Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak
 • Första hjälpen/hjärt- och lungräddning
 • Handlingsplan vid olycka/akut insjuknande
 • Krishantering
 • Utrustning för verksamheten
 • Säkerhet i utemiljö
 • Försäkringar
 • Rutiner för resor
 • Anläggningar/lokaler
 • Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat
 • Regler om uthyrning av anläggning/lokal
 • Rutiner för brandsäkerhet

Intyget gäller i två år, därefter görs en enklare återansökan.

Säker och trygg förening

Ansvarig för "Säker och trygg förening" är Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Säker och trygg förening

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol