Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utveckla populärmusiken 2021-2025

Aktuellt

Rekrytering av koordinatorer

Nu utlyser Borås Stads kulturförvaltning två tjänster som koordinator för populärmusik!

Koordinatorstjänsterna för det unga respektive fria musiklivet har en viktig roll i att utforma strukturer och nätverk som främjar Borås utveckling som musikstad.

Annons: koordinator för det unga musiklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annons: koordinator för det fria musiklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remiss, Scen för populärmusik

Förslaget om organisation och drift för en scen för populärmusik har skickats ut för remiss.

Scen för populärmusik 2023

Våren 2023 godkände Kulturnämnden i Borås förslaget Scen för populärmusik i Borås för remissrunda. Hösten 2023 skickades förslaget ut till berörda samverkansparter och inbjudningar till dialog sändes ut.

Dialogträffarna genomfördes den 6 december respektive 23 och 31 januari 2024. Resultatet av remissen samt dessa träffar presenteras vid Kulturnämndens sammanträde i april 2024.

Underlaget ger ett förslag på hur en scen anpassad för populärmusikens villkor kan organiseras och drivas i Borås.

Scen för populärmusik i Borås - ett utvecklat förslag för drift och organisation Pdf, 4.8 MB.

Bakgrund

Under 2019 genomförde Kulturförvaltningen en utredning av förutsättningarna för populärmusiken i Borås och bjöd in till en forumserie för att diskutera Borås musikliv. Tanken var att dela perspektiv, idéer och visioner kring musiklivet i Borås och samtidigt stämma av utredningens inriktning och innehåll.
En viktig del i utredningen var att kartlägga scener, aktörer, studios, genrer och andra resurser som finns i Borås. Här kan du läsa den färdiga rapporten:

Musikutredning 2019 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsplan för populärmusiken

Under våren 2020 gav Kulturnämnden till Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en utvecklingsplan för populärmusiken för åren 2021-2024. Förslaget presenterades för Kulturnämnden i slutet av oktober 2020 och nämnden godkäde förslaget på en aktivitetsplan för åren 2021-2024.

Skrivelse och aktivitetsplan, Utveckling av populärmusiken 2021-2024 Pdf, 428.7 kB.

I slutet av varje år presenteras resultatet av aktiviteterna för Kulturnämnden som då beslutar om en uppdaterad aktivitetsplan för kommande år:

Uppdaterad aktivitetsplan för 2024-2025 Pdf, 362.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Förstudie: Scen för populärmusik Borås

I april 2022 godkände Kulturnämnden i Borås Förstudie: Scen för populärmusik Borås. Förstudien undersöker möjligheterna för att etablera en scen för populärmusik i Borås. Kulturnämnden beslutade även att uppdra Kulturförvaltningen att bilda en arbetsgrupp kring scenfrågan samt att utreda ett kompletterande arrangörsstöd som vänder sig till organisationsformer utöver ideella föreningar.

Sedan våren 2021 har Kulturförvaltningen haft ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen - Förvaltningen för kulturutveckling, i syfte att samverka för att stärka populärmusikområdet i Borås.

Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utveckla populärmusiken 2021-2025

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender