Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås fritt från våld

En kommun fri från våld (EKFFV) var ett femårigt socialt investeringsprojekt som avslutades 2019. Projektets mål var att skapa ett systematiskt och metodiskt våldspreventivt arbete i Borås stad. Även om projektet är avslutat så fortsätter det våldspreventiva arbetet runtom i staden och inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet, under namnet Borås fritt från våld.

Är du intresserad av att gå grundutbildning i våldsprevention? Utbildningen genomförs två gånger per termin.

Grundutbildning i våldsprevention

Illustration om normer

Tre förändringsfaktorer mot våld
I det våldspreventiva arbetet utgår vi ifrån tre förändringsfaktorer.

En kortlek fri från våld

En kortlek fri från våld
Kortleken kan du på ett enkelt sätt använda för att lära ut om våldsprevention till många.

Illustration starkt ledarskap.

Material och samarbeten
Här kan du läsa om våra olika material och samarbeten inom kommunen, med föreningar och organisationer.

Illustration mäns våld.

Systematiskt våldspreventivt arbete
Sedan 2017 har vi arbetat med att handleda olika enheter inom Öppen ungdomsverksamhet och tagit fram en matris för systematiskt våldspreventivt arbete.

Om du vill läsa mer om En kommun fri från våld Borås eller det systematiska våldspreventiva arbetet presenteras detta i projektets slutrapport och handboken Inget att vänta på.

Slutrapport från projektet. Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Inget att vänta på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås fritt från våld

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender