Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kultur och samhällsplanering

Kulturförvaltningen arbetar med samhällsplanering och stadsutveckling. Ett sätt är att informera och sprida kunskap om aktuella frågor, ett annat är att i samverkan med boende arbeta med den så kallade Cultural Planning-metoden.

Cultural Planning

Borås har prövat att använda metoden Cultural Planning i Norrby och i Rydboholm 2011-2013. Kulturkontoret drev processen och arbetet utfördes tillsammans med en styrgrupp från ett flertal nämnder och en arbetsgrupp från ett flertal förvaltningar/bolag.

En rapport med kartläggning, slutsatser och förslag till åtgärder trycktes upp hos Kulturnämnden, en remiss sändes till berörda nämnder om vad de kunde ta på sig att åtgärda kring de förslag som kom fram i rapporten, samt en rekommendation utfärdades från Kommunstyrelsen 2013-12-16 att:

  • Kommunstyrelsen vill gå vidare med tvärsektoriell samverkan för bättre resultat.
  • Kommunstyrelsen avser arbeta vidare med de förslag i åtgärdslistan för Norrby där styrelsens verksamhet är en viktig del.
  • Kommunstyrelsen rekommenderar metoden Cultural planning där det är viktigt att ta till vara ”platsens själ”.

Erfarenheterna från arbetet används i såväl praktisk hållbar samhällsplanering i Borås som i olika forskningsprojekt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kultur och samhällsplanering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender