Meny

Meny

Kultur och samhällsplanering

Kulturförvaltningen arbetar med samhällsplanering och stadsutveckling. Ett sätt är att informera och sprida kunskap om aktuella frågor, ett annat är att i samverkan med boende arbeta med den så kallade Cultural Planning-metoden.

Cultural Planning

Borås har prövat att använda metoden Cultural Planning i Norrby och i Rydboholm 2011-2013. Kulturkontoret drev processen och arbetet utfördes tillsammans med en styrgrupp från ett flertal nämnder och en arbetsgrupp från ett flertal förvaltningar/bolag.

En rapport med kartläggning, slutsatser och förslag till åtgärder trycktes upp hos Kulturnämnden, en remiss sändes till berörda nämnder om vad de kunde ta på sig att åtgärda kring de förslag som kom fram i rapporten, samt en rekommendation utfärdades från Kommunstyrelsen 2013-12-16 att:

 • Kommunstyrelsen vill gå vidare med tvärsektoriell samverkan för bättre resultat.
 • Kommunstyrelsen avser arbeta vidare med de förslag i åtgärdslistan för Norrby där styrelsens verksamhet är en viktig del.
 • Kommunstyrelsen rekommenderar metoden Cultural planning där det är viktigt att ta till vara ”platsens själ”.

Erfarenheterna från arbetet används i såväl praktisk hållbar samhällsplanering i Borås som i olika forskningsprojekt.

Senast ändrad: 2019-03-05 08.12

Ändrad av:

Dela sidan: Kultur och samhällsplanering

g q n C

y Nyheter

 • 2019-06-28 14.39

  Versace till Borås

  Textilmuseet och Borås TME presenterar en hyllning till modeskaparen Gianni Versace i vinterns stora modeutställning Gia...

y Nyheter

 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-25 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter