Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visar alla projekt för en etikett

Här hittar du alla samhällsbyggnadsprojekt med samma etikett. Du kan också söka efter samhällsbyggnadsprojekt i sökfältet:

 1. Ombyggnad av Viskaslänten

  Meny Start på innehåll Ombyggnad av Viskaslänten Vi ska bygga om Viskaslänten och förvandla den till ett grönområde med varierade ytor bestående av bland annat park-, skogs- och ängsmark. Stigarna renoveras och området får ny belysning och bänkar. I

 2. Ombyggnad av Götavallen

  Meny Start på innehåll Ombyggnad av Götavallen Vi ska bygga om Götavallen och göra den till en ny stadsdelspark och möteplats på Göta. Parken blir viktig som en grön plats för rörelse och nöje. Götavallen ska också fungera som en knutpunkt som binder

 3. Ombyggnad av Stadsparken i Centrum

  Meny Start på innehåll Ombyggnad av Stadsparken i Centrum Vi bygger om delar av Stadsparken kring Hallbergsbron och parkdelen mot Sven Eriksongatan. Arbetet kommer göras i olika etapper. Etapp 1 I etapp 1 ska delar av Hallbergsbron få en permanent

 4. Ny detaljplan, Pulsenområdet

  Meny Start på innehåll Ny detaljplan, Pulsenområdet Ett digitalt distrikt med bostäder och kontor med vatten och grönska i nära anslutning. Vi vill att centrum ska växa med fler bostäder och arbetsplatser i Pulsenområdet! Viskan ska göras mer

 5. Ombyggnad av Kronängsparken på Norrby

  Meny Start på innehåll Ombyggnad av Kronängsparken på Norrby Kronängsparken byggs om och får plats för fler aktiviteter och ytor med planteringar. Arbetet kommer ske i olika etapper. Bollplanen kommer flyttas något och få nytt konstgräs. Det kommer

 6. Ny detaljplan, Viskaholm

  Meny Start på innehåll Ny detaljplan, Viskaholm Vi håller på och ta fram en detaljplan för Viskaholm. Platsen är centralt belägen och kommer bli en viktig del i Viskans park. Projektet väver ihop det gamla Borås med det nya. Detaljplanen föreslår att

 7. Nytt gångstråk genom Gässlösaskogen

  Meny Start på innehåll Nytt gångstråk genom Gässlösaskogen Gässlösaskogen är en av de södraste delarna av Viskans park-projektet. Där kommer vi att bygga en gångväg från Visthusparken på Kristineberg ner förbi den nya Fredriksborgsskolan och fram

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visar alla projekt för en etikett

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender