Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt gångstråk genom Gässlösaskogen

Startar: | Planeras att vara klart:

Gässlösaskogen är en av de södraste delarna av Viskans park-projektet. Där kommer vi att bygga en gångväg från Visthusparken på Kristineberg ner förbi den nya Fredriksborgsskolan och fram till Gässlösa och Götas södra delar. Syftet är att koppla samman Gässlösa och Göta med Damsvedjan och Kristineberg.

Vägen kommer att gå genom så väl ungskog som äldre skog med stora granar. Så många träd som möjligt kommer att sparas och samtidigt röjs andra växter undan för att det ska vara lätt att ta sig fram längs vägen året runt. Hela stråket kommer att vara belyst och eftersom vägen är utan hinder kommer den även att gå att använda som cykelväg.

Ytan kommer att röjas under senvintern för att byggandet ska kunna påbörjas i april. Gångvägen ska vara klar tills Fredriksborgsskolan öppnar efter sommaren.

Arbetet är en del av Viskans park.

Viskans park

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med ombyggnationen av Gässlösaskogen.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

Skogsröjningen kommer att börja i januari och vara klart i februari.

Utförare/Entreprenör:

Störningar

Delprojektet för inte med sig några störningar just nu.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över arbetsområdet.

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-22] Nytt gångstråk genom Gässlösaskogen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol