Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby

Startar: | Planeras att vara klart:

Särlaskolan i centrala Borås byggs om och byggs till. Skolan byggs om för att rymma cirka 500 elever i årskurs 7-9. Om- och tillbyggnaden innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor.

Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen.

Visionsskiss av Särlaskolan efter ombyggnationen.

Lokaler för administration, elevhälsa och personalutrymmen får ombyggda lokaler i befintlig byggnad. Den nuvarande byggnaden för idrott, matsal och storkök ska rivas, då den är utsliten. Istället bygger vi en ny byggnad med större idrottshall, ny matsal och modernt tillagningskök.

Elevers delaktighet, konst och solceller

I den nya skolan kommer det finnas en ljusgård mellan den nya tillbyggnaden och huvudbyggnaden. Denna yta blir en fin mötesplats för elever och lärare. En konstnär kommer tillsammans med skolans elever arbeta fram idéer för konstverk i den nya ljusgården. Dessutom kommer det att placeras solceller på taket till den nya idrottshallen. 

Ökad trygghet med bättre planering av skolgården

Kullen som finns mellan Särlaskolans nuvarande idrottshall och Ramnasjön tas bort för att skapa en bra utomhusyta för skolan och skapar också en ökad trygghet på kvällstid då denna yta varit dold för omgivningen. Eleverna har varit med i samtal kring hur utemiljön ska se ut.

Särlaskolan byggs om tillsammans med Peab och skolans elever är delaktiga genom hela processen.

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Läs om vad som händer i ombyggnationen av Särlaskolan.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

Skolan byggs om i två etapper, det innebär att elever kan gå kvar i skolan under ombyggnationen.

  • Första spadtaget togs i oktober 2022.
  • Etapp 1 startade hösten 2022 och beräknas klar med preliminär inflyttning i februari 2024.
  • Etapp 2 startar preliminärt februari 2024 med preliminär inflyttning februari 2025.
  • Rivning i hus A avslutad och uppbyggnad av ny planlösning har inletts. Stora skolgården anläggns.

Entreprenör:

Peab

Karta

Karta

Kartan visar var Särlaskolan ligger. På kartan kan du även se andra projekt som byggs i närheten.

Information, ikon

Läs även om:

Här finns information om andra byggnationer av skolor och om övriga projekt som pågår i området.

Projekt på Norrby, i Parkstaden och andra skolor

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-20] Ombyggnad av Särlaskolan 7-9 på Norrby

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol