Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Myrås, del av Myrås 1:1 med flera (Flädergatan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2024-48 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Borås stad arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Myrås 1:1, med flera fastigheter. Området är beläget mellan Flädergatan och Bastugatan/Myråsbäcken. Detaljplanen har som syfte att möjliggöra för ett LSS-boende samt ytterligare bostadsbebyggelse i form av villor/radhus/parhus inom omårdet.

Kommunstyrelsen beslutade 2024-01-15 om att ge planuppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-02-15 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

På gång

För planområdet pågår utredningar som underlag för detaljplanen, bland annat en naturvärdesinventering och en geoteknisk utredning. Måndag 13 maj och under veckan kommer geotekniker ut och gör borrningar.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan

Detaljplanering - Borås Stad (boras.se) Länk till annan webbplats.

Detaljplan − så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Brämhult.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-04-16] Myrås, del av Myrås 1:1 med flera (Flädergatan)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol