Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Elektra 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-2419 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

BSV Arkitekter och Ingenjörer AB ansöker åt fastighetsägaren till Elektra 5, Åtta hus AB, om att ta fram en ny detaljplan för Elektra 5 och del av Innerstaden 1:1. Syftet är att utöka restaurangverksamheten i källarplanet ut mot vattnet genom att bygga en ny inglasad uteservering. Befintlig uteservering har byggts utan lov och det är inte möjligt att bevilja lov i efterhand eftersom uteserveringen inte är planenlig. Fastighetsägaren har ritat ett förslag på ombyggnation av uteserveringen som kräver att en ny detaljplan tas fram.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-22 § 88 att tillstyrka planbeskedet och uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan.

Kommunstyrelsen framhåller i ärendet att vid ett eventuellt planarbete är det viktigt att säkerställa en tillräcklig bredd på gångvägen vid Viskan för att den inte ska upplevas som privat. Gångvägen bör även säkras som allmän plats. Vidare bör detaljplanen ta ett helhetsgrepp om fastigheten för att kunna stärka stråket längs Viskan och längs Västerbrogatan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltnmingen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-12] Centrum, Elektra 5 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol