Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Karon 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-997 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Fastighetsägaren för Karon 1 inkom med begäran om planändring för sin fastighet för att möjliggöra för påbyggnad av befintlig byggnad och tillåta hotell.

Kommunstyrelsen gav 2019-09-30 i beslut § 399 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-10-31 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan som anger förtätning i centrum. Fastigheten ligger i centrala delen av Borås Stad där den följer och bidrar till Borås rutnätsstruktur som har ett kulturhistoriskt värde. Intill fastigheten ligger Carolikyrkan som är ett viktigt element för stadsbilden. Vid framtagande av volymerna är det därför angeläget att tänka på hur de kommande volymerna och omgivningen förhåller sig till kyrkan.

Med tanke på ovan nämnda kulturhistoriska värden är fem våningar ett allt för stort ingrepp i stadsbilden.
Upp till två våningars påbyggnad med indragning kan vara möjligt men måste utredas i planarbetet.
För att få en bra helhetsbild måste hela kvarteret ingå i detaljplanen för att säkra de befintliga kulturvärdena
i omkringliggande byggnader.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-26] Centrum, Karon 1 med flera

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol