Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Serapis 3

Detaljplan | Diarienummer: BN 2022-2460 | Huvudsaklig användning: Kontor | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad men inte påbörjad

Fastighetsägaren har inkommit med en begäran om planändring för fastigheten. Sökande önskar förtäta lucktomten mellan Fabriksgatan och Bryggaregatan med nio våningar. Sökande önskar även att utveckla befintlig byggnad med ytterliggare två våningsplan utmed Fabriksgatan.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och har även pekats ut i planprogrammet för Södra centrum. Utvecklingen i kvarteret kan bidra till blandning av verksamheter, påbyggnaden ger även möjlighet till fler bostäder i centrum.

Kommunstyrelsen gav 2023-03-13 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplan för att tillåta om- och nybyggnad inom kvarteret Serapis.

Samhällsbygnadsnämnden beslutade 2023-03-23 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över Serapis 3

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-26] Centrum, Serapis 3

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol