Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Getängen, Getängen 23 med flera (Haléns)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-111 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Två sökande har lämnat in förslag till bostadsbebyggelse på Getängen 22 respektive 23. Fastigheterna är belägna väster om Getängsvägen och med nära anslutning till Rya Åsar. Fastigheterna är nu klassade som verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen uppmanade 2017-06-19 i beslut § 370 Samhällsbyggnadsnämnden att ställa sig positiv till att omgående starta detaljplanearbetet och att planen därmed ska prioriteras. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering, får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett planprogram för övriga delar av Getängsområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i beslut §222 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planarbetet kan påbörjas först efter att en tidsplan för arbetet med planprogrammet har säkrats och arbetet med planprogrammet har inletts.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i beslut §53 att fastställa inriktningar för planarbetet. Inriktningarna har fokus på frågor om områdets gestaltning, kopplingar, trafik och kulturmiljön.

2022-08-24 inkluderades fastigheten Byttorpshörn 2 i detaljplanen.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Getängen.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Getängen, Getängen 23 med flera (Haléns)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol