Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Häljared, del av Häljared 1:2

Detaljplan | Diarienummer: BN2022-2001 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger i Häljared, mellan väg 40 och väg 1701 (gamla väg 40), i anslutning till pendelparkering och hållplats vid Dalsjöforsmotet.

Sökande inkom med en begäran om att etablera nytt verksamhetsområde på privatägd mark. Detta är ett bra läge för verksamheter som kan stärka Dalsjöfors då det inte finns så mycket verksamhetsutveckling i öster. Det är viktigt att det inte blir detaljhandel eller livsmedel som konkurrerar med serviceorten, men trafiknära service kan vara bra.

Förslaget bedöms vara lämplig men området behöver ses i ett större perspektiv. Etablering finner stöd ii ”Utvecklingen av Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors”, där vi ska arbeta för mer arbetsplatser i närheten av orterna. Utvecklingen kan stärka Dalsjöfors som serviceort men bör inte innehålla detaljhandel eller livsmedel som kan konkurrera med serviceorten.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-08 att planläggningen bör ses i ett större sammang och bör därför föregås av ett planprogram.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-22 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.


Karta

Karta

Karta över Häljared, del av Häljared 1:2

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-06-26] Häljared, del av Häljared 1:2

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol