Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kråkered, Kråkered 2:11 (Östra vik)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-0806 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Borås Golfklubb inkom med plansökan om utveckling av golfanläggningen för idrotts-, turist- och friluftsändamål i en multianläggning men även möjliggöra för bostadsbebyggelse. Multianläggningen ska möjliggöra för etablering av ett idrottscenter, där en rad idrotter nämns, hotell- och konferensanläggning. Bostäderna som finns med i idéskissen är stadsvillor innehållande lägenheter, småhus, parhus samt förskola.

Kommunstyrelsen gav 2021-08-23 i beslut §328 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för området.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-16 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan. Detaljplanen görs med utökat förfarande då den inte är förenlig med Borås Översiktsplan.

Detaljplanarbetet är pausat och inte prioriterat i produktionsplan 2023.

Utökat förfarande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Borås Översiktsplan

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Kråkered.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-14] Kråkered, Kråkered 2:11 (Östra vik)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol