Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kristineberg, Halleberg 13

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-2012 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Willhem AB har ansökt om planbesked för byggnation av 250-300 hyreslägenheter i flerbostadshus, lokaler och handel i bottenvåningarna mot Lars Kaggsgatan och vid behov en förskola. I området finns idag cirka 900 hyreslägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att tillstyrka ansökan om planbesked och uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut §180 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan stämmer väl med riktlinjerna i översiktsplan för Borås om förtätning av staden. Området ligger i förlängningen av det urbana stråket genom Druvefors, där byggnation kan bidra positivt till att skapa en sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och Dammsvedjan till centrala staden.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Kristineberg.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Kristineberg, Halleberg 13

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol