Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lundaskog, Viared 7:9

Detaljplan | Diarienummer: BN2022-815 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Sökanden inkom med ansökan om planändring för att kunana bygga cirka 25 villatomter på fastigheten.

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2022-08-22 planbeskedsansökan för Viared 7:9. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-22 att ge positivt planbesked samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Lundaskog.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-09-27] Lundaskog, Viared 7:9

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol