Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nordskogen, Hevea 6

Detaljplan | Diarienummer: BN2022-189 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planansökan inkom 2022-02-01. Kommunstyrelsen gav 2022-09-09 i beslut § 332
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Exploatören vill bygga logistik- och industrifastighet med en större byggrätt genom att ta bort prickmark också ändra på allmän platsmark till kvartersmark. På fastigheten finns också ett stickspår som ansluter till Älvsborgsbanan. Stickspåret vill exploatören använda för godstrafik.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Nordskogen.

Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-04-26] Nordskogen, Hevea 6

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol