Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-256 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Borås Stad har begärt planändring för del av Norrmalm 1:1 för att möjliggöra flerbostadshus på nuvarande parkering öster om Sagavallen.

Kommunstyrelsen gav 2020-01-20 i beslut §23 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Norrmalm.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-05] Övre Norrmalm , del av Norrmalm 1:1

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol