Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Östermalm, Liljedal 11 och 12 (Tåget)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-2100 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet är lokaliserat vid korsningen Brämhultsvägen/Övre Kvarngatan och omfattar fastigheterna Liljedal 11 och 12 som är bebyggda med ett tingshus i en våning och flerbostadshus i tre våningar. Tingshuset är från 1960-talet och har kulturhistoriska värden samt formtekniska värdefulla detaljer.

Planens syfte är att möjliggöra bostäder av någon typ samt verksamheter och/eller service, som till exempel café, restaurang eller butik.

Kommunstyrelsen gav 2021-01-18 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-28 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Kommunstyrelsen har 2023-09-11 i skrivelse daterad 2023-09-21 gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten till ny bostadsbebyggelse på platsen. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring fastighet Liljedal 12 i Villastaden, Östermalm. Fastighetsägaren ansöker om att få bygga flerbostadshus på fastigheten Liljedal 12 och ansluter till den planerade bostadsbebyggelsen inom fastigheten Liljedal 11. I samband med planläggningen på Liljedal 11 och Liljedal 12 kan planarbetet samordnas med intill liggande allmän plats som idag består av park. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-21 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanearbete inom området Östermalm.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-07] Östermalm, Liljedal 11 och 12 (Tåget)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol