Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 - Almås plats

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-297 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Riksbyggen inkom med ansökan om markanvisning för del av fastigheten Parkstaden 1:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder, flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan.

Kommunstyrelsen gav 20 januari 2020 i beslut § 21 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 mars 2020 i beslut § 88 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Den 31 augusti 2021 hölls ett informationsmöte om detaljplanen. Under mötet berättade vi om hur arbetet går till och svarade på frågor.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Presentaion

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Parkstaden.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-09] Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 - Almås plats

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol