Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sparsör, Paradis 1:59

Detaljplan | Diarienummer: BN2022-1107 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen gav 2023-09-11 i beslut § 328 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan för fastigheten Paradis 1:59. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring på fastigheten Paradis 1:59.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-10-18 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planområdet ligger utmed Sparsörsvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av tre hus.

Produktionsplan

Planen ligger inte med i årets produktionsplan i och med att den inkom nyligen. Hur vi kommer att prioritera denna plan tar vi ställning till vid framtagande av nästkommande produktionsplan.

Vilka planer vi jobbar med i år kan ni hitta i länken nedan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan − så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Sparsör.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-23] Sparsör, Paradis 1:59

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol