Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Viskafors, del av Rydboholm 1:342 med flera (27/41)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-202 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Området är lokaliserat söder om Kråkeredsrondellen på den västra sidan av väg 41 och är cirka 250 hektar stort.

Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för verksamheter för området.

Samhällsbyggnadsnämden beslutade 2020-02-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Området är utpekat i Översiktsplanen för att tillåta ”storskaliga, störande och transportintensiva verk-samheter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung trafik genom staden.” och ”område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja både väg 27 och 41. Potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av till exempel trafikeffekter med mera. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas.”

Utöver stödet i Översiktsplanen så har detaljplaneläggning för verksamheter i området även stöd i Näringslivsstrategin och vision Borås 2025.

Utredningsarbeten pågår under våren 2024 och detaljplanen planeras att vara redo för samråd under hösten.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Viskafors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-27] Viskafors, del av Rydboholm 1:342 med flera (27/41)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol