Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Baskarta

Baskartan, eller primärkartan, är en uppdaterad kartdatabas som gör att vi kan leverera olika typer av kartinformation till olika ändamål. Objekt som finns med är bland annat träd, byggnader, höjdkurvor och fastighetsgränser.

Exempel på när en baskarta används är vid markprojektering, byggnads och- industrietableringar eller som underlag för projektering och redovisning av el, fjärrvärme- och vattenledningar.

Pris

Debitering sker efter kostnadsförslag som tas fram av Geodataavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Leverans

Vi kan leverera kartan i de flesta olika format, eftersom vi anpassar kartan efter behov. Vanliga leveransformat är DGN, DWG, DXF.

Uppdateringar av kartan

När vi mäter in objekt i samband med arbetet kring nybyggnadskartor eller detaljplaner uppdateras baskartan med information.

Vi använder oss dessutom av fotogrammetri för att hålla databasen aktuell. Fotogrammetri är en teknik som används för att göra inmätningar med hjälp av flygbilder.

Vi skapar en 3D-vy genom att lägga ihop två flygbilder. Med hjälp av 3D-glasögon och en 3D-skärm ritar vi in objekt i vår kartadatabas med hög precision.

Illustration av en grundkarta.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Baskarta

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender