Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Geodataavdelningen

Geodataavdelningen ansvarar för mätuppdrag och intern IT-verksamhet samt för att ta fram grundläggande geografisk information och kartor.

Geodataavdelningens verksamhet omfattar:

  • Skapa nybyggnadskartor och andra kartprodukter.
  • Genomföra utstakningar, lägeskontroller och andra mätuppdrag.
  • Ha geodata tillgängligt för förvaltningen, staden och externa användare.
  • Leda och vidareutveckla användningen av geografiskt informationssystem (GIS) i Borås stad.
  • Ajourhålla kartdatabasen.
  • Ansvara för stomnäten i höjd och plan.

Geodatachef

Olof Olsson
Telefon: 033-35 84 28

Medarbetare på geodataavdelningen

Vill du komma i kontakt med någon ur vår kart- eller mätpersonal? Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Geodataavdelningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender