Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Geodataavdelningen

Geodataavdelningen ansvarar för mätuppdrag, intern IT-verksamhet och för att ta fram grundläggande geografisk information och kartor.

Geodataavdelningens verksamhet omfattar:

  • Skapa nybyggnadskartor och andra kartprodukter.
  • Genomföra utstakningar, lägeskontroller och andra mätuppdrag.
  • Ha geodata tillgängligt för förvaltningen, staden och externa användare.
  • Leda och vidareutveckla användningen av geografiskt informationssystem (GIS) i Borås stad.
  • Ajourhålla kartdatabasen.
  • Ansvara för stomnäten i höjd och plan.

Geodatachef

Olof Olsson
Telefon: 033-35 84 28

Medarbetare på geodataavdelningen

Andreas Holmqvist, samordnare mätenheten
Telefon: 0768-88 31 48

Tobias Rydlinge, intern IT-samordnare
Telefon: 033-35 84 68

André Parviainen, GIS-samordnare
Telefon: 033-35 85 20

Om du vill komma i kontakt med någon ur vår kart- eller mätpersonal, ring 033-35 85 00.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-07-13 15.24

Ändrad av:

Dela sidan: Geodataavdelningen

g q n C