Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Handelsvisionen

Borås är ett innovativt svenskt centrum för handel. Med utgångspunkt i nuvarande moderna handelslösningar utvecklar vi oss mot framtidens behov inom handel, logistik och konsumentinsikt.

Bland Borås företag finns det breda kunnandet inom handel och vi ska fortsatt vara i framkant med metoder och redskap för konsumentens behov samt använda och kombinera detta med forskning inom handel, logistik och kringnäringar. Högskolan i Borås ska ses som den främsta i landet avseende utveckling av framtidens handel och kunskap om konsumentens behov. Tillsammans skapar forskning och praktik förutsättningar för en exceptionell god lönsamhet för entreprenören.

Bakgrund

Med visionen Borås 2025 som grund har den här handelsvisionen för Borås tagits fram. Redan inledningstexten i Borås 2025 visar på vikten av handeln och handelns utveckling för Borås som stad: ”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel.”

Vidare står det i visionen: ”Vår ännu längre historia inom handel gör Borås till ett handelscenter som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster där textil innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.”

Borås är bra på att vara handelsstad

Inom regionen finns ett brett kunnande inom handel och logistiska lösningar för såväl kunden som företagen. I Borås finns ett stort kunnande i allt från fysiska handelslösningar, inom postorder och e-handel till logistiskt avancerade lösningar i lagerhantering och datoriserade system för logistik, produktövervakning och returhantering.

Kunskapen om framtidens behov och lösningar finns utanför dörren. Högskolan i Borås, tillsammans med företagen, forskar inom framtida logistiska lösningar, såväl som på konsumentens behov och förväntningar. Enorma mängder paket lämnar Borås i veckan på sin resa ut till kunden någonstans på vår jord. Mer än 40% av all e-handel i Sverige sker idag via företag och i företagslösningar baserade i Borås.

Mål

  • Att ge våra företag tillgång till kunskap om framtidens behov inom handel, tekniska lösningar, logistik och produktövervakning.
  • Att utveckla Borås till ett naturligt center för utbyte av forskning och idéer kring framtidens handel.
  • Att på Högskolan i Borås skapa ett svenskt center, internationellt känt, för forskning inom handel, logistik och konsumentinsikt.
  • Att söka och förmedla forskningsmedel till Högskolan i Borås för forskning kring framtidens handelsbehov.
  • Att förse företagen med den kompetens som behövs för att utveckla företagen inom området nu och i framtiden.
  • Att genom klusterbildning skapa goda förutsättningar till koncentration och nyetablering av företag inom handel och närliggande branscher.
  • Att genom uppfyllande av målen skapa en exceptionell god möjlighet till lönsamhet för företagen i Borås.
  • Att genom attraktiva nätverk ge aktörerna möjlighet att mötas likväl ta del av framtidens forskning kring teknikutveckling, trender och konsumentbehov.

Handelsvisionen Pdf, 953.5 kB.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Handelsvisionen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender