Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Använda kommunens mark, tillfällig markupplåtelse

Offentlig mark är till för alla. För att använda den till något annat än vad den är avsedd för krävs som regel tillstånd av polisen. Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentlig mark. Andra benämningar på offentlig mark är offentlig plats, allmän plats eller allmän mark.

Hyra offentlig mark

För att använda offentlig mark till något annat än vad den är tänkt till krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd kallas för markupplåtelse.

Exempel på markupplåtelser som behöver tillstånd av polisen

VIll du söka markupplåtelse för så kallade foodtrucks behöver du inte gå via polisen.

Så här söker du upplåtelse/hyra av kommunal mark:

  1. Du söker tillstånd hos Polismyndigheten:
    Tillståndsansökningar hos polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Polisen vidarebefordrar ansökan till Tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningens handläggare skriver ett regelmässigt yttrande och kan i vissa fall kontakta dig som ansöker för kompletterande uppgifter.
  3. Ärendet går tillbaka till Polisens handläggare som slutför ärendet, och därefter skickas ett tillståndsbevis till dig som ansöker.

Det är viktigt att du har ett godkänt tillståndsbevis innan du påbörjar det du ansökt om. Handläggningstiden kan variera beroende på vad som ansöks om, men vi gör alltid vårt bästa för att hantera ditt ärende så snabbt som möjligt!

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Använda kommunens mark, tillfällig markupplåtelse

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender