Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Försäljning på gator och torg

På den här sidan får du information om villkoren som gäller när du planerar försäljning från foodtrucks.

Tillstånd och förhållningsregler

Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla. Foodtrucks ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden. Därför krävs tillstånd för foodtrucks.

Ansökan

Ansökan görs till Borås City via mail.

Utbredning och placering

Borås Stad har en karta som visar på vilka platser som foodtrucks får uppställas på. Ytorna är anpassade med tanke på framkomligheten för både fotgängare och trafik. I ytan ingår också försäljningsytan. Foodtrucken ska placeras enligt skiss inom det bestämda stråket på gatan.

Livsmedelshantering

Foodtrucks ska vara godkänd för livsmedelshantering enligt gällande livsmedellagstiftning.

Vatten/Avlopp

Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, t.ex. genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare skall följa Borås Stads regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Avfallshantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av 10 meter från foodtrucken detta inkluderar även uppställningsytan.

Brandfarligt gods

Foodtruck ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakt: Räddningstjänsten.

Viktigt att tänka på

  • Som foodtrucks räknas modell ”husbil”, släp och container är ej godkända.
  • Ingrepp/fastsättning av markiser, väderförankringar eller dyl i markbeläggningen får ej göras.
  • Området omkring foodtrucken skall hållas i ordning och städas dagligen. Papperskorgar ska finnas intill foodtrucken.
  • Möbler så som en cafégrupp får uppställas på den ansökta ytan.
  • Alla villkor och andra påpekande från Borås Stad eller Poli-sen ska följas, annars kan tillståndet dras in under pågående ansökt uppställningstid.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Försäljning på gator och torg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender