Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Försäljning på gator och torg

På den här sidan får du information om villkoren som gäller när du planerar försäljning från foodtrucks.

Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla. FoodtrucksPDF ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden. Därför krävs tillstånd för foodtrucks.

Tillstånd och förhållningsregler

Ansökan

Ansökan görs till Borås City Samverkan AB via mail info@borascity.se.

Utbredning och placering

Borås Stad har en karta som visar på vilka platser som foodtrucks får uppställas på. Ytorna är anpassade med tanke på framkomligheten för både fotgängare och trafik. I ytan ingår också försäljningsytan. Foodtrucken ska placeras enligt skiss inom det bestämda stråket på gatan.

Livsmedelshantering

Foodtrucks ska vara godkänd för livsmedelshantering enligt gällande livsmedellagstiftning.
Kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vatten/Avlopp

Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, t.ex. genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare skall följa Borås Stads regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Avfallshantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av 10 meter från foodtrucken detta inkluderar även uppställningsytan.

Brandfarligt gods

Foodtruck ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakt: Räddningstjänsten.

Senast ändrad: 2019-11-27 15.14

Ändrad av:

Dela sidan: Försäljning på gator och torg

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

  • Chauffören Thomas Persson framför det nya Good Goods-ekipaget för avfallstransporter.

    Publicerad den 22 juni 2020

    Good Goods utökar med samordnade avfallstransporter

    Sedan december 2019 är pilotprojektet Good Goods igång med samordnade varutransporter till butiker i city. Nu är det dags att utöka projektet med avfallstransporter. En ny, grönstrajpad Good Goods-bil...
Ikon: Kalender

Kalender