Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Försäljning på gator och torg

På den här sidan får du information om villkoren som gäller när du planerar försäljning från foodtrucks.

Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla. FoodtrucksPDF ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden. Därför krävs tillstånd för foodtrucks.

Tillstånd och förhållningsregler

Ansökan

Ansökan görs till Borås City Samverkan AB via mail info@borascity.se.

Utbredning och placering

Borås Stad har en karta som visar på vilka platser som foodtrucks får uppställas på. Ytorna är anpassade med tanke på framkomligheten för både fotgängare och trafik. I ytan ingår också försäljningsytan. Foodtrucken ska placeras enligt skiss inom det bestämda stråket på gatan.

Livsmedelshantering

Foodtrucks ska vara godkänd för livsmedelshantering enligt gällande livsmedellagstiftning.
Kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vatten/Avlopp

Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, t.ex. genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare skall följa Borås Stads regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Avfallshantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av 10 meter från foodtrucken detta inkluderar även uppställningsytan.

Brandfarligt gods

Foodtruck ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakt: Räddningstjänsten.

Senast ändrad: 2019-11-27 15.14

Ändrad av:

Dela sidan: Försäljning på gator och torg

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender