Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Försäljning på gator och torg

På den här sidan får du information om villkoren som gäller när du planerar försäljning från foodtrucks.

Tillstånd och förhållningsregler

Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla. Foodtrucks ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden. Därför krävs tillstånd för foodtrucks.

Ansökan

Ansökan görs till Borås City via mail.

Utbredning och placering

Borås Stad har en karta som visar på vilka platser som foodtrucks får ställas upp på. Ytorna är anpassade med tanke på framkomligheten för både fotgängare och trafik. I ytan ingår också försäljningsytan. Foodtrucken ska placeras enligt skiss inom det bestämda stråket på gatan.

Livsmedelshantering

En foodtruck är en livsmedelsanläggning och ska vara registrerad hos den lokala kontrollmyndigheten i den kommun där den stadigvarande ställs upp eller i hemkommunen för ambulerande försäljning.

Vatten/Avlopp

Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, t.ex. genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare skall följa Borås Stads regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Avfallshantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av 10 meter från foodtrucken detta inkluderar även uppställningsytan.

Brandfarligt gods

Foodtrucks ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakt: Räddningstjänsten.

Viktigt att tänka på

 • Som foodtrucks räknas modell ”husbil”, släp och container är ej godkända.
 • Ingrepp/fastsättning av markiser, väderförankringar eller dyl i markbeläggningen får ej göras.
 • Området omkring foodtrucken skall hållas i ordning och städas dagligen. Papperskorgar ska finnas intill foodtrucken.
 • Möbler så som en cafégrupp får uppställas på den ansökta ytan.
 • Alla villkor och andra påpekande från Borås Stad eller Polisen ska följas, annars kan tillståndet dras in under pågående ansökt uppställningstid.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Försäljning på gator och torg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En flygbild över Pulsenområdet i Borås.

  Publicerad den

  Tyck till om Pulsenområdet

  Det pulserar i Pulsenområdet! Det ska byggas bostäder, kontor och mötesplatser och inte minst ska den stora gröna Viskans park gå rakt igenom området. Men innan vi sätter spaden i marken vill vi veta ...
 • Skiss över Borås nya torg vid Västerbrogatan. 

  Publicerad den

  Se så fint Borås nya torg kommer bli!

  För tillfället är området vid gamla Postenhuset en byggarbetsplats. Men håll ut, här växer nämligen ett helt nytt torg fram, granne med Viskan, dränkt i härlig kvällssol och med utsikt över den vackra...


 • Publicerad den

  Creative Innovation - ny ansökningsperiod

  Behöver ditt företag en nystart? En energikick för att sätta nya mål? Perfekt, för nu har ansökan till år två av Creative Innovation öppnat.
Ikon: Kalender

Kalender