Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Försäljning på gator och torg

På den här sidan får du information om villkoren som gäller när du planerar försäljning från foodtrucks.

Tillstånd och förhållningsregler

Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla. Foodtrucks ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden. Därför krävs tillstånd för foodtrucks.

Ansökan

Ansökan görs till Borås City via e-post.

info@borascity.se

Utbredning och placering

Borås Stad har en karta som visar på vilka platser som foodtrucks får ställas upp på. Ytorna är anpassade med tanke på framkomligheten för både fotgängare och trafik. I ytan ingår också försäljningsytan. Foodtrucken ska placeras enligt skiss inom det bestämda stråket på gatan.

Karta för uteserveringar och foodtrucks Pdf, 1.1 MB.

Livsmedelshantering

En foodtruck är en livsmedelsanläggning och räknas som en livsmedelsverksamhet. Om du stadigvarande ställer upp den i Borås Stad ska du registrera den hos Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad. Om du har ambulerande försäljning så registerar du din foodtruck i hemkommunen.

Information om vad som gäller för livsmedelsverksamheter

Vatten/Avlopp

Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, till exempel genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare ska följa Borås Stads regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Avfallshantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av 10 meter från foodtrucken (detta inkluderar även uppställningsytan).

Brandfarligt gods

Foodtrucks ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakta Södra Älvsborgs Räddningstjänst.

Viktigt att tänka på

  • Som foodtrucks räknas modell ”husbil”. Släp och container är inte godkända som foodtrucks.
  • Du får inte göra ingrepp/fastsättning av markiser, väderförankringar eller dylikt i markbeläggningen.
  • Du ska hålla ordning och dagligen städa på området omkring foodtrucken. Papperskorgar ska finnas intill foodtrucken.
  • Du får ställa upp möbler (som exempelvis cafégrupp) på den ansökta ytan..
  • Du ska följa alla villkor och andra påpekanden från Borås Stad eller Polisen annars kan ditt tillstånd dras in, även under pågående ansökt uppställningstid.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Försäljning på gator och torg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender