Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Trottoarpratare

Staden är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas och trivas. Nästan alla platser där allmänheten rör sig är allmän plats och ska vara tillgänglighetsanpassad. Vill du använda allmän plats för annat än vad den är avsedd för, behövs tillstånd från polisen och den som förvaltar marken.

Ansökan om tillstånd

För att ha skyltar på allmän plats måste du dels ha tillstånd enligt ordningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, dels följa anvisningarna. Allmän plats är t ex gator, trottoarer och torg.

Ansökan om tillstånd skickar du till Polisen Borås Box 344 503 11 Borås
Blanketten finns på www.polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för tillstånd och markhyra

Du måste betala en avgift för prövning av ansökan. Den ska betalas till Polismyndigheten. Avgiften ska betalas även om du får avslag på din ansökan. Det kostar också pengar att använda allmän platsmark. Kommunfullmäktige fastställer en taxa för markhyran.

Villkor

 • I mån av plats kan näringsidkare under sina öppettider få sätta ut en godkänd trottoarpratare vid den egna butiken/verksamheten. För gallerior gäller att endast en skylt får ställas ut vid varje entré.
 • Trottoarprataren ska vara av godkänd modell, se foldernPDF, i kraftig rörkonstruktion. Modellen är anpassad för affischer med måtten 50x70 cm. Trottoarprataren ska vara täcklackad i svart.
 • Torottoarprataren går att beställa via Borås Citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Skylten ska alltid placeras på markerad plats, anvisad av kommunen. För uteserveringar ska skylten placeras inom eller på inhägnaden (behövs ingen tillstånd från polisen).
 • Trottoarprataren får inte vara en trafikfara, skymma fordonstrafik, hindra framkomligheten eller vara en olycksrisk.
 • Fri passage ska vara minst 1,5 meter. Till varje tillstånd skickas ett kontrollmärke som ska fästas på insidan av reklamskyltens sarg.
 • Tillstånd beviljas för två kalenderår i taget.

För mer information om trottoarpratare ladda ner vår informationsfolderPDF.

Senast ändrad: 2019-08-29 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: Trottoarpratare

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • Chauffören Thomas Persson framför det nya Good Goods-ekipaget för avfallstransporter.

  Publicerad den 22 juni 2020

  Good Goods utökar med samordnade avfallstransporter

  Sedan december 2019 är pilotprojektet Good Goods igång med samordnade varutransporter till butiker i city. Nu är det dags att utöka projektet med avfallstransporter. En ny, grönstrajpad Good Goods-bil...
Ikon: Kalender

Kalender