Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

VA-ritning

VA-ritning är en ritning som redovisar var på fastigheten som vatten- och avloppsledningar ska ligga. Ibland kan en VA-utredning behövas. Det innebär att man utreder hur vatten och avlopp ska lösas för en fastighet eller ett bostadsområde.

Du kan göra de flesta ritningar själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör.

När behövs en VA-ritning?

VA-ritning behövs vid nya byggnationer och renoveringar. I bygglovsprocessen är det bra om du har VA-ritningen färdigställd inför det tekniska samrådet eller startbeskedet.

Tänk på

  • Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att ritningarna behöver uppfylla vissa minimikrav.
    Fackmässigt utförda ritningar
  • Filformat som vi tar emot är PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG, TIF och TIFF. 
    Observera att vi inte kan ta emot zip-filer.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: VA-ritning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender