Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

Enskilda får starta förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Du som vill bedriva sådan verksamhet behöver ansöka om godkännande. Det är Förskolenämnden och Grundskolenämnden som hanterar ansökningarna.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, det kan till exempel vara ett bolag eller en förening. Den som driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. På våra företagssidor om fristående förskola och pedagogisk omsorg kan du läsa mer och hitta ansökningsblankett.

Fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Fristående fritidshem

Om du vill starta fristående fritidshem (som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och grundskola) kontaktar du Hayne Hedin, chef för Kvalitet och utveckling på Grundskoleförvaltningen

Telefon: 033-35 36 70

Beslut inom tre månader

När en komplett ansökan kommit in till Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden, fattar nämnderna beslut inom tre månader.

Om du som huvudman vid tidpunkt för ansökan saknar lokal villkoras ansökan med att du uppvisar ändamålsenlig lokal. När du lämnar in uppgifter om lokal kommer lokalen att granskas i enlighet med skollagen och Borås Stads villkor.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender