Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

Du som vill bedriva enskild pedagogisk omsorg eller starta fristående förskola ansöker om godkännande från Förskolenämnden.

Om du är intresserad av att starta fristående förskola kontaktar du Ing-Marie Samuelsson, chef för Kvalitet och utveckling på Förskoleförvaltningen.

Telefon: 033-35 77 28

Om du vill starta fristående fritidshem (som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och grundskola) kontaktar du Hayne Hedin, chef för Kvalitet och utveckling på Grundskoleförvaltningen

Telefon: 033-35 36 70

Beslut inom tre månader

När en komplett ansökan kommit in till Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden, fattar nämnderna beslut inom tre månader.

Om du som huvudman vid tidpunkt för ansökan saknar lokal villkoras ansökan med att du uppvisar ändamålsenlig lokal. När du lämnar in uppgifter om lokal kommer lokalen att granskas i enlighet med skollagen och Borås Stads villkor.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Ansökan

Ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol