Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

Du som vill bedriva enskild pedagogisk omsorg eller starta fristående förskola ansöker om godkännande från Förskolenämnden.

Om du vill starta fristående fritidshem (som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och grundskola) skickar du din ansökan till Grundskolenämnden.

Beslut inom tre månader

När en komplett ansökan kommit in till Förskolenämnden, respektive Grundskolenämnden, fattar nämnderna beslut inom tre månader.

Om du som huvudman vid tidpunkt för ansökan saknar lokal villkoras ansökan med att du uppvisar ändamålsenlig lokal. När du lämnar in uppgifter om lokal kommer lokalen att granskas i enlighet med skollagen och Borås Stads villkor.

l

Ansökan

Ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg


Ansökan om att starta fristående förskola eller fritidshem


Senast ändrad: 2020-02-17 13.04

Ändrad av:

Dela sidan: Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

g q n C