Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Valfrihetssystem (LOV)

Borås Stad har valfrihetssystem inom hemtjänst och daglig verksamhet.

Hemtjänstvalet har funnits sedan september 2009. Hemtjänstvalet innebär att personer med biståndsbeslut om hjälp i hemmet enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL), och som är 18 år eller äldre, har möjlighet att välja hemtjänstutförare.

Hemtjänstvalet Länk till annan webbplats.

Valfrihet för daglig verksamhet har funnits sedan sommaren 2010. Det innebär att personer som har beslut om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har möjlighet att välja arbetsplats.

Villkoren för att bli godkänd som utförare kan du läsa om i respektive förfrågningsunderlag. Kommunens blanketter ska användas vid ansökan. Alla inlämnade uppgifter ska kunna styrkas.

Upphandlingsunderlaget finns även publicerat på: Hitta LOV-uppdrag, Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Valfrihetssystem (LOV)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender