Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rösta på distans

Har du en funktionsnedsättning eller annan svårighet som gör att du inte ta dig till en förtidsröstninglokal eller till din vallokal? Då finns budröstning och ambulerande röstmottagning som alternativa sätt att rösta.

Budröstning är det första alternativa sättet att rösta för dig som inte kan ta dig till en röstningslokal. I andra hand kan det vara aktuellt med en ambulerande röstmottagning.

Rösta med bud

För att få rösta med bud krävs det att du uppfyller minst ett av nedanstående krav och att du har ett budröstningskit. I budröstningskitet finns det en detaljerad beskrivning på hur du ska göra. Budröstningskitet kan du hämta ut genom att kontakta kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Anledningar som ger dig rätt att rösta med bud:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • du som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

I budröstningen behövs ett vittne och ett bud som kan intyga att du har röstat. På budröstningskitet finns tydliga instruktioner på hur budröstningen går till. Budet måste ha fyllt 18 år och följande personer får vara bud:

  • väljarens make, maka eller sambo
  • väljarens, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

Rösta i den ambulerande röstmottagningen

Om det inte finns någon möjlighet att budrösta kan kommunen erbjuda en ambulerande röstmottagning som fungerar som en mobil röstningslokal. Röstmottagarna kommer till dig som väljare och du får rösta på samma sätt som i röstningslokalen med undantaget att du är hemma.

För att rösta via den ambulerande röstmottagningen krävs ett röstkort. Om du inte har något röstkort kan du kontakta Valnämndens kansli för hjälp.

Det är bara du som inte kan ta dig till en röstningslokal eller som inte kan använda dig av budröstning som kan använda dig av den ambulerande röstmottagningen.

Boka ambulerande röstmottagning genom att kontakta Valnämndens kansli på val@boras.se eller på 033-35 70 14.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rösta på distans

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender