Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansökan om utbetalning bullerdämpande åtgärder

Fyll i formuläret om du önskar ansöka om bidrag för bullerdämpande åtgärder.

Kom ihåg att bifoga intyg

Ett intyg av fönsters och ventilationsdons bullerreducerande egenskaper (Ra, tr) ska bifogas med ansökan. Detta kan vara i form av ett produktblad eller annan handling där bullerreduktions egenskaperna tydligt framgår.

* Ra, tr = Reduktion för trafikbuller.


Planerad åtgärd
Planerad åtgärd
Ange hur många fönster du behöver byta ut.

Ange hur många ventilationsdon du behöver byta ut

Ange totalytan på fastigheten i kvm

Ett intyg av fönsters och ventilationsdons bullerreducerande egenskaper (Ra, tr) ska bifogas med ansökan. Detta kan vara i form av ett produktblad eller annan handling där bullerreduktions egenskaperna tydligt framgår.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan om utbetalning bullerdämpande åtgärder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender