Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Årsbidrag till kulturföreningar

Årsbidrag är ett verksamhetsbidrag som riktar sig till ideella kulturföreningar för aktiviteter som genomförs under en längre period eller flertal tillfällen under året. Årsbidraget ska möjliggöra fler föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås. Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven för Borås Stads föreningsbidrag.

Detta kan du söka för

Föreningsaktiviteterna ska vara av kulturell och konstnärlig karaktär och vara öppen för allmänheten i form av publik eller medverkande. Aktiviteterna ska bidra till ett brett kulturutbud i Borås.

Vem som kan söka

Kulturföreningar som är verksamma och har sitt säte i Borås Stad. Årsbidrag ges inte till partipolitisk verksamhet, vinstdrivande organisationer, föräldraföreningar, hyresgäst- eller villaföreningar, elevorganisationer eller fackförbund. Nya kulturföreningar måste vara registrerade som kulturföreningar i Smartbook.

När kan du söka

Årsbidraget söks senast den 15 november varje år.

Så här söker du

Ansökan gör du i Smartbook där du fyller i alla uppgifter. Till ansökan bifogas revisionsberättelse, årsberättelse och en ekonomisk sammanställning från föregående år. Kulturförvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi. Du kan följa ditt ärende och få besked om var i processen din ansökan är och om något måste kompletteras.

Ansökan i Smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut februari månad.

Kriterier för årsbidrag

  • är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
  • utgår från fokus på barn och unga
  • eftersträvar att nå nya målgrupper
  • utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
  • verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
  • främjar breda samarbeten inom kulturen
  • stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
  • är öppet för allmänheten
människor spm går
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Årsbidrag till kulturföreningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender