Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturbidrag till Studieförbund

Kommunfullmäktige har sedan 2018 ett särskilt bidrag till studieförbund som vill skapa integrationsfrämjande aktiviteter vid Borås Stads olika mötesplatser som bibliotek, mötesplatser och träffpunkter, fritidsgårdar, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Borås Museum eller Kulturhuset. Bidraget har bytt namn och heter från 2023 kulturbidrag till studieförbunden för ett socialt hållbart Borås.

Detta kan du söka för

Samtliga studieförbund i Borås kan ansöka för att genomföra ickekommersiella arrangemang som konserter, teaterföreställningar, föreläsningar och liknande uppmuntra till deltagande.

Vem kan söka

Studieförbund som är verksamma i Borås.

När kan du söka

Ansökan kan göras löpande under året. Ansökan ska vara inskickad minst sex veckor innan planerade aktiviteter ska genomföras. För sent inlämnade ansökningar behandlas i mån av tid.

Kulturnämnden fattar beslut på ordinarie sammanträden. Ansökningar för projekt som startar under sommaren måste behandlas på juni eller augusti månads sammanträde då Kulturnämnden inte sammanträder under juli månad.

Så här söker du

Ansökan skickas till kulturstod@boras.se  och ska innehålla:

  • Beskrivning av aktiviteten , på vilken mötesplats den utförs vid samt hur den främjar integration
  • Budget med planerade kostnader samt vilket belopp som söks från Kulturnämnden
  • Kontaktuppgifter till ansvarig projektledare
  • Verksamhetens adress samt organisationsnummer
  • Plus/Bankgiro dit bidraget ska utbetalas samt eventuell märkning

Utbetalning av beviljat bidrag sker i samband med att beslut fattas.

Uppföljning och redovisning

Aktiviteterna ska redovisas tillsammans med en utvärdering till Kulturförvaltningen inom två månader efter avslutat projekt. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur aktiviteterna genomförts samt om och hur aktiviteterna har främjat integration. Till redovisningen bifogas projektets slutliga resultatbudget.

Ändringar i tidsplan, budget eller utförande ska omgående meddelas till kulturstod@boras.se .
Felaktigt eller ej använda medel ska återbetalas till Kulturnämnden.

Maskrosor mot grönbakgrund
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturbidrag till Studieförbund

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender