Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Projekt- och arrangemangsbidrag

Projekt-/arrangemangsbidrag ges huvudsakligen till kulturaktiviteter som genomförs vid ett enstaka tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller privatpersoner ekonomiska möjligheter att genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar, föreläsningar med mera.

Projektet eller arrrangemanget bör utveckla konstnärlig kvalitet och förnyelse, ha fokus på barn och unga, främja samarbeten, samt främja demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans .

Detta kan du söka för

Ickekommersiella kulturprojektprojekt och arrangemang som konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, film, konst och liknande. Du kan även söka för produktioner av konstnärliga och kulturella verk (böcker, musik o.l.) om de är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv eller samhällsutveckling samt framförs inför publik eller är öppen för allmänheten på något vis.

Projektet/arrangemanget måste vara öppet för alla och marknadsföras offentligt där det framgår att Kulturförvaltningen stöder projektet/arrangemanget. Det ska även genomföras i Borås Stad.

Vem som kan söka

Ideella Kulturföreningar och privatpersoner som är folkbokförd i Borås kan söka bidraget som stöd för planering, genomförande och uppföljning av kulturprojekt och evenemang. Föreningar som får årsbidrag kan inte söka.

När kan du söka

Projekt och arrangemangsbidrag söks minst sex veckor innan planerat projekt/arrangemang startar och kan sökas under hela året.

Så här söker du

Ansökan ska göras Smartbook minst sex veckor innan planerat projekt/arrangemang startar. Du kan följa ditt ärende och få besked om var i processen din ansökan är och om något måste kompletteras.

Ansökan i Smartbook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ett projekt eller arrangemang som fått stöd skjuts upp eller förändras ska detta snarast meddelas till

kulturstod@boras.se

Uppföljning och redovisning

Bekräftelse på inskickad ansökan skickas till dig via mejl. I Smartbook kan du följa ditt ärende och få besked om var i processen ansökan är och om något måste kompletteras.

En redovisning av arrangemanget/projektet skickas in via Smartbook senast sex veckor efter avslut. Efter godkänd redovisning sker utbetalning.

Uppföljning och redovisning

En redovisning av arrangemanget/projektet skickas in i Smartbook senast sex veckor efter avslut. Efter godkänd redovisning sker utbetalning.

Kriterier och bedömningsgrunder

Läs kriterier och bedömningsgrunder innan du skickar in din ansökan så att du eller din förening är berättigad att söka. Informationen finns även i Smartbook när du ansöker där.

Kriterier och bedömningsgrunder

Performance med åskådare
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt- och arrangemangsbidrag

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender