Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturbidrag, generella kriterier och bedömningsgrunder

Här hittar du på vilket sätt vi bedömmer och vilka kriterier vi har vi anökningar av kulturbidrag.

Kriterier

  • Utgå från fokus på barn och unga
  • Eftersträva att nå nya målgrupper
  • Utveckla konstnärlig kvalitet och förnyelse
  • Verka för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse och tolerans
  • Främja breda samarbeten inom kulturen
  • Stärka internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid ansökan om ekonomiskt stöd. Det som värderas är:

Kvalitet (transparens och ansvar)

Här bedöms vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som används i genomförandet. Även ett långsiktigt värde bedöms.

Målgruppsarbete och publik räckvidd

Här bedöms vilka målgrupper som ska nås och hur de ska nås. Finns det möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik? Beskriv exempelvis ålder, genus och geografisk spridning mm.

Delaktighet (deltagande och inkludering)

Här bedöms hur publik, invånare, föreningsmedlemmar, organisationer eller lokalsamhälle involveras genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation.

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv (icke-diskriminering och jämnlikhet)

Här bedöms hur man arbetar med jämställdhet och flerkulturellt perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya målgrupper eftersträvas.

Ekonomi och andra resurser

Här bedöms hur ekonomi och andra resurser kan räcka till för att genomföra ett arrangemang eller driva en verksamhet.

Kulturhuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturbidrag, generella kriterier och bedömningsgrunder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender