Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets främsta uppgift är att driva ungas röst i Borås genom att påverka beslut som tas i kommunen. Rådet ska fungerar som en länk mellan ungdomar och politiker.

Ungdomsråden är just nu vilande

Av olika anledningar finns just nu inget Ungdomsråd. Det har varit svårt att hitta ungdomar som vill och kan engagera sig. Just nu tittar vi på andra sätt som ska underlätta för de unga i Borås att få inflytande och få sin röst hörd i olika sammanhang i kommunens verksamheter och utveckling av dessa.

Bland annat rekommenderar vi att du söker ett feriearbete som kallas Unga kommunutvecklare.

Unga kommunutvecklare

Har du en idé?

Om du som ung har en idé eller en tanke som du tror skulle gynna fler unga i staden kontakta oss gärna så kan vi se hur vi kan ta det vidare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ungdomsrådet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender