Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stadshus AB, sammanträde 2022-11-28 14:30

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB protokoll 2022-11-28.pdf Pdf, 353.1 kB. 353.1 kB 2022-12-02 10.21

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB 2022-11-28 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 16.2 MB. 16.2 MB 2022-11-22 12.04
Borås Stadshus AB 2022-11-28 Handlingar.pdf Pdf, 19.6 MB. 19.6 MB 2022-11-22 13.22

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00049 1.3.1.1
 3. Arbetsordning för styrelsen
  Dnr 2022-00039 1.1.3.0
 4. Ombud på bolagens bolagsstämmor
  Dnr 2022-00044 1.1.1.3
 5. Sammanträdestider 2023
  Dnr 2022-00047 1.1.3.0
 6. Yttrande till Kommunstyrelsen: Förslag på avkastningskrav och finansiella mål för bolagen
  Dnr 2022-00045 1.2.4.1
 7. Bolagsstyrningsrapport 2022
  Dnr 2022-00046 1.2.3.0
Sessionsalar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-01] Borås Stadshus AB , sammanträde 2022-11-28 14:30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol