Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stadshus AB

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Bolaget ska ge Kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig före varje beslut som är av större vikt eller av principiell betydelse.

Borås Stadshus AB är moderbolag för följande kommunala bolag.

Styrelsen i bolaget består av Kommunstyrelsens 13 ordinarie ledamöter. När styrelsen sammanträder sker det i anslutning till sammanträden med Kommunstyrelsen, och mötena är öppna för allmänheten.

Nästa sammanträde

Se sammanträdeskalendern för alla kommande sammanträden.

Beslut och protokoll från tidigare sammanträden

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stadshus AB

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender