Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stadshus AB, sammanträde 2023-03-13 13.45

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB protokoll 2023-03-13.pdf Pdf, 380.2 kB. 380.2 kB 2023-03-20 15.24

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00003 1.3.1.1
 3. Uppföljning intern kontroll 2022
  Dnr 2023-00006 1.2.3.2
 4. Förslag till koncernbidrag 2022
  Dnr 2022-00051 1.2.2.3
 5. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads
  bolag
  Dnr 2022-00055 1.2.3.3
 6. Årsrapport 2022 från Borås Stadshus AB till Kommunstyrelsen
  Dnr 2023-00015 1.2.3.0
 7. Årsredovisning 2022
  Dnr 2023-00005 1.2.4.1
 8. Kallelse till årsstämma 2023
  Dnr 2023-00017 1.2.4.1
Sessionsalar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-21] Borås Stadshus AB , sammanträde 2023-03-13 13.45

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol