Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stadshus AB, sammanträde 2023-08-21 13.45

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt moderbolag inom kommunkoncernen. Syftet med Borås Stadshus AB är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Borås Stadshus AB protokoll 2023-08-21.pdf Pdf, 306.3 kB. 306.3 kB 2023-08-31 10.38

Ärendelista

  1. Val av justerare
  2. Anmälningsärenden
    Dnr 2023-00035 1.3.1.1
  3. Svar på remiss: Borås Stads personalpolitiska program
    Dnr 2023-00033 2.3.1.0
  4. Svar på remiss: Borås Stads arbetsmiljöpolicy
    Dnr 2023-00034 2.3.4.0
Sessionsalar
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-21] Borås Stadshus AB , sammanträde 2023-08-21 13.45

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol