Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet kan ses via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-03-08 protokoll.pdf 412.4 kB 2021-03-17 12.41
Bilagor Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08.pdf 515.1 kB 2021-03-17 12.42

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-03-08 Anmälningsärenden.pdf 15.5 MB 2021-02-26 13.06
Kommunstyrelsen 2021-03-08 Delegationsbeslut.pdf 248.2 kB 2021-02-26 13.06
Kommunstyrelsen 2021-03-08 Handlingar.pdf 70.3 MB 2021-03-08 11.11

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2021-03-08 Dnr 2021-00145 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut 2021-03-08 Dnr 2021-00149 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och Strategiska utvecklingsgruppen Säker och trygg kommun Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1

5. Kc2 Redovisning av e-petitioner 2020 Dnr 2021-00140 1.1.2.25 Programområde 1

6. Kc3 Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen Dnr 2021-00110 1.2.4.1 Programområde 1

7. Kc4 Årsredovisning 2020 Kommunfullmäktige Dnr 2021-00111 1.2.4.1 Programområde 1

8. Kc5 Tillsättning av förvaltningschef till Kulturförvaltningen Dnr 2021-00248 2.3.2.1 Programområde 1

9. K1 Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 2021: Borås Fältrittklubb Dnr 2021-00217 2.9.1.1. Programområde 1

10. KU1 Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken Dnr 2021-00936 1.1.2.1. Programområde 2

11. E1 Donation och medel för inköp av skulpturen "Devil Whirls" Dnr 2021-00113 2.4.4.0 Programområde 3

12. E2 Ersättning till LOV-företag 2021 Dnr 2021-00131 3.7.2.0 Programområde 2

13. E3 Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, Bohusgatan 2 Borås: Korskyrkan i Borås Dnr 2020-00752 3.6.7.2 Programområde 4

14. E4 Intern kontrollplan 2021 Dnr 2020-00479 1.2.3.2 Programområde 1

15. E5 Ekonomiskt stöd till Borås City Dnr 2021-00229 1.2.4.0 Programområde 1

16. E6 Feriejobb 2021 Dnr 2021-00245 1.1.2.25 Programområde 2

17. SP1 Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm Dnr 2021-00086 1.1.1.1 Programområde 5

18. SP2 Borås Stads remissyttrande över: Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning Dnr 2020-00934 3.2.1.0 Programområde 5

19. SP3 Föreskrifter för avfallshantering Dnr 2020-00566 3.2.1.0 Programområde 5

20. SP4 Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Dnr 2017-00425 456 Programområde 5

21. SP5 Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken Dnr 2020-00811 3.1.1.0 Programområde 4

22. SP6 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m fl Dnr 2016-00498 214 Programområde 4

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E5-Alternativt-förslag-SD.pdf 44.7 kB 2021-03-08 13.47
SP4-Alternativt-förslag-SD.pdf 75 kB 2021-03-08 13.47
SP6-Alternativt-förslag-SD.pdf 50.8 kB 2021-03-08 13.47
2021-03-08 Alt förslag M + KD E2.pdf 193.6 kB 2021-03-08 13.53
2021-03-08 Alt förslag M + KD SP1.pdf 188 kB 2021-03-08 13.53
2021-03-08 Alt förslag M + KD SP6.pdf 191.5 kB 2021-03-08 13.54
KS210308 E1 Alt förslag V.pdf 108.7 kB 2021-03-08 13.55
KS210308 SP6 Tilläggsförslag V.pdf 86.5 kB 2021-03-08 13.55

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS210308 E2 ProtokollsanteckningV.pdf 76.7 kB 2021-03-08 13.56

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 210308 Initiativärende V.pdf 109.3 kB 2021-03-08 13.58
Kommunstyrelsen sammanträder

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-03-08 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol